„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Dotyczy: realizacji projektu pt. Czas na aktywność w gminie Jedlicze w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII PO KL.  Numer identyfikacyjny:WND-POKL.07.01.01-18-112/12

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 17 marca 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz sześciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy w grupowych warsztatach doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, przygotowanie do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj dalej

Informacja

W związku z informacją otrzymaną od PCK Oddział Rzeszów (który jest dystrybutorem i dysponentem jabłek) o dostawie przez PCK mniejszej od zamówionej (tj. 60 ton zamiast 80 ton) ilości jabłek informujemy, że w dniu 12 marca 2015 r. zostało rozdysponowanych 20 ton owoców. W dniu jutrzejszym tj. 13 marca 2015 r. zostanie rozdystrybuowanych 40 ton jabłek. Dostawa dotyczy mieszkańców Jedlicza, Chlebnej i Dobieszyna. Miejscem dostawy będzie parking przy kościele parafialnym w Jedliczu. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej Gminy Jedlicze oraz GOPS w Jedliczu.

140 ton jabłek dla mieszkańców Gminy Jedlicze

Dodatkowa dostawa jabłek dla mieszkańców Gminy Jedlicze będzie miała miejsce od 9 do 13 marca. Zostanie rozdystrybuowanych 140 ton owoców. Koordynatorem akcji jest GOPS w Jedliczu. Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

Dla mieszkańców Moderówki:

9 marca od godz. 8:00 – plac przy Domu Ludowym w Moderówce

Dla mieszkańców Potoka:

10 marca od godz. 8:00 – parking firmy Remonaft

Dla mieszkańców Długiego, Porąb, Piotrówki i Podniebyla:

11 marca od godz. 8:00 - plac przy sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Długiem

Dla mieszkańców Jedlicza i Chlebnej:

12-13 marca od godz. 8:00 – parking przy kościele parafialnym w Jedliczu

Czytaj dalej