KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

Na podstawie podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza się, że z dniem 1 grudnia 2014 r. została uruchomiona strona internetowa  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę  konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czytaj dalej

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że Minister Pracy

i Polityki Społecznej ogłosił  otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie

realizacji projektów będących operacjonalizacją programu

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego , a także organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz podmioty prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości . Czytaj dalej

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego prowadzone jest poradnictwo psychoterapeutyczne dla osób indywidualnych oraz grup.

Spotkania z psychoterapeutą odbywają się w każdy poniedziałek od 1600 do 1730 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Bieszczadzka 1  (pokój 24) po wcześniejszym osobistym (I piętro, pokój 107) lub telefonicznym umówieniu się na wizytę – tel. 13 43 75 732.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie

Agnieszka Zygarowicz

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” 2015

 Projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” w 2015 r. oferuje zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu: piekarz .

W ramach projektu odbędą się także warsztaty z zakresu przygotowania i opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz warsztaty mające na celu zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i przełamanie poczucia bezradności. Czytaj dalej

Informacja

Szanowni Państwo

Z przyczyn od nas niezależnych na akcję rozdawania jabłek dotarło 40  ton, a nie jak zamawialiśmy 60  ton  owoców. W związku z tym akcja zostanie ponowiona, a o jej terminie poinformujemy na stronie internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu http://gops.jedlicze.pl.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jedliczu

                                                                                                 Irena Wilusz