Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu ZAPRASZA do złożenia propozycji  oferty cenowej na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”(na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniem psychicznym „Zespół Aspergera” w miejscu zamieszkania (teren Gminy Jedlicze) na podstawie umowy zlecenia. Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym – autyzm  wrodzony w miejscu zamieszkania (teren Gminy Jedlicze) na podstawie  umowy zlecenia.

2. Termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r. Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w plebiscycie pt. „Policjant, który mi pomógł”

W związku z realizacją X edycji konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, nad którym patronat honorowy objął Komendant Główny Policji, zapraszamy do udziału w w/w plebiscycie.

Procedura zgłoszeniowa policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się do dnia 31 maja 2017 roku z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Kandydatów do X edycji konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji).

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy  na stronę : www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie można zapoznać się m.in. z regulaminem konkursu oraz pobrać formularze zgłoszeniowe.