Nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Szczegóły:

  1. Osoba wykonująca usługi opieki wytchnieniowej – umowa zlecenie

  2. Miejsce pracy: teren Gminy Jedlicze, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

poprzez możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Czytaj dalej

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór:
 „Dla osoby  świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem”:

Szczegóły :

  1. Umowa zlecenia
  2. Wymiar czasu pracy: do 40 godzin miesięcznie
  3. Miejsce pracy : miejsce zamieszkania dziecka Czytaj dalej

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, że na podstawie art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy, w związku z przypadającym świętem w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 r.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. tj. w poniedziałek będzie nieczynny.