Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” image0041 (1)

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 8 kwietnia 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz pięciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy w kursie zawodowym „piekarz” , Poprzez uczestnictwo w kursie, kursanci nabędą umiejętności praktyczne z zakresu produkcji pieczywa. Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Gorlicach.

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Dotyczy: realizacji projektu pt. Czas na aktywność w gminie Jedlicze w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII PO KL.  Numer identyfikacyjny:WND-POKL.07.01.01-18-112/12

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 17 marca 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz sześciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy w grupowych warsztatach doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, przygotowanie do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj dalej

Informacja

W związku z informacją otrzymaną od PCK Oddział Rzeszów (który jest dystrybutorem i dysponentem jabłek) o dostawie przez PCK mniejszej od zamówionej (tj. 60 ton zamiast 80 ton) ilości jabłek informujemy, że w dniu 12 marca 2015 r. zostało rozdysponowanych 20 ton owoców. W dniu jutrzejszym tj. 13 marca 2015 r. zostanie rozdystrybuowanych 40 ton jabłek. Dostawa dotyczy mieszkańców Jedlicza, Chlebnej i Dobieszyna. Miejscem dostawy będzie parking przy kościele parafialnym w Jedliczu. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej Gminy Jedlicze oraz GOPS w Jedliczu.