Wniosek 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje że od dnia 1 kwietnia 2021r. można składać wnioski w formie papierowej na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii, zwracamy się z prośbą o prawidłowe uzupełnienie wniosków i umieszczanie ich w skrzynce na korespondencję, znajdującą się przy wejściu do Ośrodka.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.

SW-1

SW-1Z

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu

Ogłoszenie o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

W okresie od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania w związku z ogłoszeniem stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronawirus), wprowadzam ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu polegające na ograniczeniu dostępu Klientów do Ośrodka:

  1. Klienci w sprawach pilnych (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) obsługiwani będą pojedynczo wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00
  2. Bezpośrednia obsługa Klientów Ośrodka odbywać się może tylko z zachowaniem wymogów sanitarnych (obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, stosowania rękawiczek ochronnych, zachowanie dystansu)
  3. Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres:
    gopsjedlicze@jedlicze.pl, platformę e-PUAP, listownie lub telefonicznie.

Poniżej podajemy dane kontaktowe w godzinach pracy Ośrodka:
Numery telefonów:
Kierownik – 13 44 847 57
Biuro Obsługi Klienta – 13 44 847 54
Pracownicy socjalni i asystenci rodziny – 13 44 847 58 i 13 44 847 59
Świadczenia rodzinne – 13 44 847 55
Dział Księgowości – 13 44 847 56

PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH

Projekt „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  https://podkarpackipower.pl/ Czytaj dalej