Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” – mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim w miejscu zamieszkania.

Treść zaproszenia – PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” – autyzm wrodzony w miejscu zamieszkania.

Treść zaproszenia – PDF

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Szanowni Państwo!

Od  1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: Czytaj dalej

ZAPRASZAMY do złożenia propozycji cenowej: Doręczania korespondencji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na 2017r.

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na usługi:

„Doręczania korespondencji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na 2017r.”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Opis przedmiotu zamówienia:

Doręczanie korespondencji GOPS zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego mieszkańcom oraz instytucjom na terenie Gminy Jedlicze w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Planowana liczba godzin przewidzianych na doręczanie przesyłek w 2017r. Wynosi: 1.600 h.

Propozycja powinna zawierać koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy.

Ofertę prosimy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2016r. w zamkniętej kopercie w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 z dopiskiem:

 „Propozycja cenowa na doręczanie korespondencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu dla mieszkańców oraz instytucji Gminy Jedlicze na rok 2017”.

Wyżej wymieniona usługa wykonywana będzie w ramach umowy zlecenie.

Kontakt: tel 13 44 847 54