Zaproszenie do składania oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” -  Mózgowe porażenie dziecięce – niedowład czterokończynowy.

Treść zaproszenia – PDF.

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” – Zespół Aspergera.

Treść zaproszenia – PDF.

Zaproszenie do składania oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym„.

Treść zaproszenia – PDF