Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego,
  • w wieku od 15 do 29 lat. Czytaj dalej

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Szanowni Państwo!

Od  1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: Czytaj dalej