Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020″

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 ”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że jest możliwość przystąpienia do Programu realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 jest wsparcie członków  rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1). dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2). osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami  równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

szczegóły – DOCX

Informacja dotycząca dyżurów GOPS w Jedliczu w związku z rozpowszechnianiem SARS-Co V-2

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się SARS-Co V-2, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy o pełnieniu przez pracowników GOPS w Jedliczu dyżurów pod numerami telefonów:

602-637-815 lub 512-123-957

w godzinach 7:30 – 19:00 od poniedziałku do piątku, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, a w szczególności ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Informujemy, że uruchomiono platformę:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących
przeznaczoną dla mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie będzie świadczyć pomoc w formie telefonicznej porady psychologicznej dla osób będących w kwarantannie, zmagających się z kryzysem psychologicznym ze względu na zaistniałą sytuację.

Dyżur psychologiczny:
- od poniedziałku – do wtorku w godz. 13:00 – 15:00
- od środy – do piątku w godz. 9:00 – 11:00
Tel. 134375842

- od poniedziałku – do piątku w godz. 9:00 – 14:00
Tel. 134375847

INFORMACJA !!!

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-Co V-2 (koronowirusa), od dnia 6 kwietnia 2020 r. następuje zmiana godzin funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.

Od dnia 6 kwietnia do dnia 10 kwietnia br. GOPS będzie czynny:
Od godziny 8:00 do godziny 14:00

Klienci w sprawach pilnych obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00

Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: gopsjedlicze@jedlicze.pl, listownie lub telefonicznie.

Numery telefonów:
Kierownik – Wioletta Godlewska-Jerzyk, telefon: 13 44 847 57
Biuro Obsługi Klienta,
telefon: 13 44 847 54
Pracownicy socjalni i asystenci rodziny,
telefon: 13 44 847 58 lub 13 44 847 59
Świadczenia rodzinne,
telefon: 13 44 847 55
Dział Księgowości,
telefon: 13 44 847 56

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zrozumienie szczególnych warunków pracy.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19 informujemy, że w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa, bezpośrednie przyjmowanie klientów w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie zostaje wstrzymane do odwołania.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi sposobami rejestracji pod poniższym adresem:

https://krosno.praca.gov.pl/-/11653734-koronawirus-wazna-informacja-dla-interesantow-pup