INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  w bieżącym roku pozyskało środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2015 rok”, przyjętego Uchwałą  Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XLII/271/2014  w dniu 21 października 2014 r.

Planowany do realizacji Program korekcyjno-edukacyjny ma być przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych.

Program ma za zadanie oddziaływać  korygująco na niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy. Czytaj dalej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” w dniach 23 -28 lutego 2015 roku

Harmonogram dyżurów
STOWARZYSZENIA PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY W PRZEWORSKU

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY w Przeworsku – Siedziba Główna ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, III – piętro pokój numer 32, tel. 531 995 236, 16 648 22 65 email: sppbprzeworsk1@wp.pl, www.przeworskbezpieczny.pl
pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236 – KOORDYNATOR

Czytaj dalej

Prośba o pomoc

W związku z pożarem jaki miał miejsce 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa, w którym zginęła matka samotnie wychowująca czwórkę dzieci Burmistrz Gminy Jedlicze zwraca się z prośbą o przyłączenie się mieszkańców naszej Gminy do akcji pomocy poszkodowanym.

Prosimy mieszkańców Gminy Jedlicze, którzy chcą i mają możliwość pomocy o wsparcie rzeczowe dla czwórki poszkodowanych dzieci w wieku (chłopcy: 8 lat i 4 lata, dziewczynki: 9 lat i 2,5 roku). Szczególnie potrzebne są ubrania, środki czystości,  żywność o długim terminie spożycia  oraz zabawki.

Punkt zbiórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu w godzinach pracy. Koordynatorem jest Pani Gabriela Kiełtyka – pracownik GOPS w Jedliczu. Szczegółowe informacje dot. zbiórki można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 847 54.

Dodatkowo w celu udogodnienia mieszkańcom przekazania pomocy rzeczowej 3, 4 i 5 lutego  wyznaczony pracownik GOPS będzie pełnić dyżur do godz. 18.00.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc
Jolanta Urbanik
Burmistrz Gminy Jedlicze

_____________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zostały  uruchomione konta bankowe, na które można przekazywać wpłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach „Daliowa  Pomoc Dzieciom”

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

Nr konta bankowego:

NRB: PL 69 8642 1096 2010 9606 7523 0003

SWIFT: POLUPLPR

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonywane poza granicami naszego kraju będą obciążone kosztami obsługi przelewu.

_____________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zostało już uruchomione konto, na które można przekazywać wpłaty

ADRES:

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Ul. Kapitulna 1, Przemyśl 37-700

PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

z dopiskiem „pomoc dzieciom”

Czytaj dalej

Komunikat

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z przeprowadzoną w dniu 13.01.2015 r. ewakuacją osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin z terenów wschodniej Ukrainy (obwody Ługański i Doniecki) zwrócił się z prośbą o przyłączenie się do akcji pomocy i w miarę możliwości wsparcie rodzin ewakuowanych . Czytaj dalej