Informacja nt programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  pozyskało środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2017 rok”.

            Planowany do realizacji Program korekcyjno-edukacyjny zostanie  przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych. Czytaj dalej

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

TERMIN NABORU: 20.09.2016 – 03.10.2016 r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Czytaj dalej