Kolonie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „ PODAJ DALEJ” ul. Południowa 2A,  62-510 Konin –  pragnie przekazać informację o organizowanych  przez Fundację koloniach letnich dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową .

Fundacja zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat ( rok urodzenia 2003-2007) z niepełnosprawnością narządu ruchu z małych miast i wsi , z całej Polski które odbędą  się w Koninie w dniach :  od dnia 27 lipca 2015r.   do  dnia 2 sierpnia 2015r . Udział w turnusie jest bezpłatny. Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  dziecka z upośledzeniem umysłowym – autyzm wrodzony ( umowa zlecenie) w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka( teren Gminy Jedlicze). Czytaj dalej

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 4 maja 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz pięciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Gorlicach.

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” image0041 (1)