Nabór – Asystent osobisty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza nabór osoby do świadczenia usług w formie usług społecznych dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Treść ogłoszenia – PDF

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania – „Dowóz posiłków do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze” dokonano wyboru oferty:

Lucyna i Grzegorz Nowak s.c. 38-460 Jedlicze, ul. Sienkiewicza 5.

Treść informacji – PDF

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dowóz gotowych posiłków do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

Treść zaproszenia – PDF

Formularz propozycji cenowej – DOCX