Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Jedlicze”

Treść zaproszenia – PDF

Załącznik do zaproszenia – PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt.: „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu”

Treść zaproszenia – PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pomocy prawnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu”

Treść zaproszenia – PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu przy ul. Rynek 5 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługi: „Doręczania korespondencji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na rok 2019 r.”

Treść zaproszenia – PDF

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Sprzedaż paliwa na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu – etylina Pb 95 na rok 2019″

Treść zaproszenia – PDF