Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dowóz gotowych posiłków do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

Treść zaproszenia – PDF

Formularz propozycji cenowej – DOCX

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami – PDF

20-08-2019 r. – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – PDF

26-08-2019 r. – Ogłoszenie o wynikach naboru – PDF