INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja w sprawie ograniczenia do minimum załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa.

Treść informacji – PDF

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Komunikat w sprawie prośby o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Jedlicze oraz w jednostkach organizacyjnych.

Treść komunikatu – PDF

Komunikat w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń oraz zajęć sportowych i kulturalnych w gminnych instytucjach kultury, sportu oraz świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

Treść komunikatu – PDF

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania – „Dowóz posiłków do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze” dokonano wyboru oferty:

Lucyna i Grzegorz Nowak s.c. 38-460 Jedlicze, ul. Sienkiewicza 5.

Treść informacji – PDF