Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową”

Treść zaproszenia – PDF

Formularz propozycji cenowej – PDF

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  pozyskało środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego, rozpoczęło nabór osób na 2019 rok do uczestnictwa w programie oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowane jest, aby  jedna edycja  została  przeprowadzona w grupie co najwyżej 10-15 osobowej w cyklu co najmniej  60 godzin zajęć  grupowych realizowanych w formie 15-stu spotkań po 4 godziny oraz przynajmniej po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego z uczestników zajęć. Czytaj dalej

Informacja

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie

otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa  Sprawiedliwości i prowadzi pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

OSOBOM POKRZYWDZONYM OFEROWANA JEST POMOC BEZPŁATNA:

- fachowa pomoc prawna

- fachowa pomoc psychologiczna. Czytaj dalej