INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ZWIĄZKU ZE STABILIZACJĄ EPIDEMII KORONAWIRUSA, W RAMACH ŁAGODZENIA OBOSTRZEŃ INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA: 1O maja 2021 r.

przywrócone zostaje funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym.

Z porad prawnych, będzie można skorzystać osobiście podczas wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub, gdy beneficjent pomocy wyrazi taką potrzebę, zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonuje wykonawca).  Czytaj dalej