PLAN AWARYJNY

PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Publikacja pn. „Osobisty plan awaryjny” opracowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami  Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że od dnia 04.05.2020r. rozpoczyna swoją działalność

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
Dzieci i Młodzieży

Placówka zapewnia zarówno pomoc doraźną, jak i terapię długoterminową, dzieciom i młodzieży do 21 roku życia, prowadzoną przez wykwalifikowanych terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów.

Porady są całkowicie bezpłatne, w pełni refundowane przez NFZ, nie potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Rejestracja :
pon.-pt. od 8.00-12.00
Tel. 13-43-97-166

Adres:
SPECMED
ul. Grodzka 47a
38-400 Krosno

W chwili obecnej zapewne sporo rodzin potrzebuje wsparcia, w związku z czym w ramach działalności ośrodka, można skorzystać zarówno z teleporady, jak i porady w placówce- z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Informacja dotycząca dyżurów GOPS w Jedliczu w związku z rozpowszechnianiem SARS-Co V-2

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się SARS-Co V-2, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy o pełnieniu przez pracowników GOPS w Jedliczu dyżurów pod numerami telefonów:

602-637-815 lub 512-123-957

w godzinach 7:30 – 19:00 od poniedziałku do piątku, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, a w szczególności ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Informujemy, że uruchomiono platformę:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących
przeznaczoną dla mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie będzie świadczyć pomoc w formie telefonicznej porady psychologicznej dla osób będących w kwarantannie, zmagających się z kryzysem psychologicznym ze względu na zaistniałą sytuację.

Dyżur psychologiczny:
- od poniedziałku – do wtorku w godz. 13:00 – 15:00
- od środy – do piątku w godz. 9:00 – 11:00
Tel. 134375842

- od poniedziałku – do piątku w godz. 9:00 – 14:00
Tel. 134375847

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Komunikat w sprawie prośby o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Jedlicze oraz w jednostkach organizacyjnych.

Treść komunikatu – PDF

Komunikat w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń oraz zajęć sportowych i kulturalnych w gminnych instytucjach kultury, sportu oraz świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

Treść komunikatu – PDF