Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 15 października 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. odbywały się zorganizowane przez Klub Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu zajęcia warsztatowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tegoroczną edycję przeznaczono dla osób bezrobotnych bądź długotrwale biernych zawodowo. Łącznie w warsztatach wzięło udział szesnaście osób: osiem kobiet i ośmiu mężczyzn. Celem zajęć było odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, przełamanie powstałej w wyniku trudnej sytuacji bytowej izolacji społecznej.   Czytaj dalej

Sławek Peszko obdarował kolejną rodzinę


Jedna z mieszkanek naszej gminy niedawno pochowała męża, to ogromy cios zarówno dla niej jak i dwójki małych dzieci. Nie dość, że trudno pogodzić się z taką stratą, po śmierci męża wdowa musi borykać się z trudnościami finansowymi. Jednak w tej trudnej sytuacji los, a raczej człowiek się do niej uśmiechnął. Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy

ul. Rynek 5

 ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jedliczu.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Czytaj dalej

„Przemoc- Bajka odpoczywajka”

Dzieci w wieku przedszkolnym często doświadczają gwałtownych uczuć. Zmieniają otoczenie, uczą się samodzielności to może powodować u nich uczucie frustracji. Często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Niekiedy reagują złością czy gniewem. Czytaj dalej