Informacja

W związku z informacją otrzymaną od PCK Oddział Rzeszów (który jest dystrybutorem i dysponentem jabłek) o dostawie przez PCK mniejszej od zamówionej (tj. 60 ton zamiast 80 ton) ilości jabłek informujemy, że w dniu 12 marca 2015 r. zostało rozdysponowanych 20 ton owoców. W dniu jutrzejszym tj. 13 marca 2015 r. zostanie rozdystrybuowanych 40 ton jabłek. Dostawa dotyczy mieszkańców Jedlicza, Chlebnej i Dobieszyna. Miejscem dostawy będzie parking przy kościele parafialnym w Jedliczu. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej Gminy Jedlicze oraz GOPS w Jedliczu.

140 ton jabłek dla mieszkańców Gminy Jedlicze

Dodatkowa dostawa jabłek dla mieszkańców Gminy Jedlicze będzie miała miejsce od 9 do 13 marca. Zostanie rozdystrybuowanych 140 ton owoców. Koordynatorem akcji jest GOPS w Jedliczu. Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

Dla mieszkańców Moderówki:

9 marca od godz. 8:00 – plac przy Domu Ludowym w Moderówce

Dla mieszkańców Potoka:

10 marca od godz. 8:00 – parking firmy Remonaft

Dla mieszkańców Długiego, Porąb, Piotrówki i Podniebyla:

11 marca od godz. 8:00 - plac przy sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Długiem

Dla mieszkańców Jedlicza i Chlebnej:

12-13 marca od godz. 8:00 – parking przy kościele parafialnym w Jedliczu

Czytaj dalej

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  w bieżącym roku pozyskało środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2015 rok”, przyjętego Uchwałą  Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XLII/271/2014  w dniu 21 października 2014 r.

Planowany do realizacji Program korekcyjno-edukacyjny ma być przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych.

Program ma za zadanie oddziaływać  korygująco na niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy. Czytaj dalej