Zryczałtowany dodatek energetyczny

Informacje

  • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ). Czytaj dalej

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” 2014

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” w 2014 r. oferuje zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

monter dociepleń oraz florystka 

W ramach projektu odbędą się także warsztaty z zakresu przygotowania i opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz warsztaty mające na celu zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i przełamanie poczucia bezradności. Dla osób w wieku 15-30 lat przewidziane są staże w spółdzielni socjalnej lub innych podmiotach zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji. Czytaj dalej