Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

TERMIN NABORU: 20.09.2016 – 03.10.2016 r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Czytaj dalej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

W ofercie:

 • wózki inwalidzkie
 • kule i balkoniki
 • rowery rehabilitacyjne
 • kształtki
 • rotory
 • krzesła toaletowe
 • łóżka rehabilitacyjne
 • miski pneumatyczne
 • bieżnie magnetyczne
 • trójnogi

Oferta – strona 1, strona 2

Informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo

Jako jednostka szkoleniowa Akademia OZE z Rzeszowa pozyskaliśmy dotację na realizację szkoleń dla osób  w wieku 15-29 lat, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz które są niezarejestrowane w urzędzie pracy a są bezrobotne. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji u siebie na stronie internetowej celem poinformowania potencjalnych zainteresowanych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

 W ramach dotacji mamy możliwość  bezpłatnego przeszkolenia 10 osobowej grupy osób oraz opłacenia tym osobom egzaminu na uprawnienia eklektyczne.

 • Tytuł szkolenia: Autoryzowany Monter Systemów Fotowoltaicznych wraz z uprawnieniami SEP, kategoria E.
 • Termin realizacji: 18-19 sierpnia lub  25-26 sierpnia
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni/ 18 h łącznie
 • Miejsce realizacji : Rzeszów
 • Organizator:  On Sp z o.o.
 • Koszt: forma bezpłatna
 • Szczegóły udzielane są pod numerem 17 862 30 98
 • Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: szkolenia@on-eco.pl
 • Warunki udziału: przedział wiekowy 15-29 lat, orzeczenie o niepełnosprawności, osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do odbycia 4 miesięcznego odpłatnego stażu.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę  o kontakt bezpośrednio ze mną. Dziękuję i pozdrawiam.

OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu  informuje, że od  1 sierpnia 2016 r. wydaje i przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. rozpocznie się 1 września 2016 r.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów i świadczeń rodzinnych oraz wymaganej dokumentacji przy składaniu wniosków można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5 w godz. 7°° do 15°°oraz telefonicznie nr telefonu 13 448 47 55.

WAŻNE!

Osoby pobierające  fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016  są zobowiązane dostarczyć w terminie do 10 września 2016 r. aktualne  zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 przez dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata świadczeń od miesiąca września 2016 r. zostanie uchylona.