„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” 2015

 Projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” w 2015 r. oferuje zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu: piekarz .

W ramach projektu odbędą się także warsztaty z zakresu przygotowania i opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz warsztaty mające na celu zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i przełamanie poczucia bezradności. Czytaj dalej

Informacja

Szanowni Państwo

Z przyczyn od nas niezależnych na akcję rozdawania jabłek dotarło 40  ton, a nie jak zamawialiśmy 60  ton  owoców. W związku z tym akcja zostanie ponowiona, a o jej terminie poinformujemy na stronie internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu http://gops.jedlicze.pl.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jedliczu

                                                                                                 Irena Wilusz

60 ton jabłek dla mieszkańców gminy

Burmistrz Gminy Jedlicze i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu przyłączyli się do akcji Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Rzeszowie i pozyskali dla mieszkańców gminy 60 ton jabłek. Dzięki wspólnej akcji, polskie owoce nie zmarnują się i trafią na stoły naszych mieszkańców

Jabłka będą rozdawane dla mieszkańców Jedlicza (dzielnice: Centrum, Borek, Męcinka), Chlebnej, Porąb, Piotrówki, Podniebyla oraz Długiego:

17 grudnia br. od godz. 9.00, na parkingu przy kościele parafialnym w Jedliczu,

dla mieszkańców Potoka:
17 grudnia br. od godz. 9.00 parking firmy Remonaft, (warsztaty),

dla mieszkańców Moderówki:

17 grudnia br. od godz. 9.00 plac przy domu ludowym w Moderówce

Rozdawanie jabłek to akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, związana z embargiem wprowadzonym przez Rosję na żywność z Unii Europejskiej.

Dla Jaszczwi, Dobieszyna oraz Żarnowca akcje organizowali sołtysi we własnym zakresie.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. 

Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu!!!

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS: „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących” realizowanym w okresie listopad 2014 do wrzesień 2015. Czytaj dalej

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu przy

 ul. Rynek 5

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dzieci  z zaburzeniem  psychicznym (autyzm)”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Czytaj dalej