Prośba o pomoc

W związku z pożarem jaki miał miejsce 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa, w którym zginęła matka samotnie wychowująca czwórkę dzieci Burmistrz Gminy Jedlicze zwraca się z prośbą o przyłączenie się mieszkańców naszej Gminy do akcji pomocy poszkodowanym.

Prosimy mieszkańców Gminy Jedlicze, którzy chcą i mają możliwość pomocy o wsparcie rzeczowe dla czwórki poszkodowanych dzieci w wieku (chłopcy: 8 lat i 4 lata, dziewczynki: 9 lat i 2,5 roku). Szczególnie potrzebne są ubrania, środki czystości,  żywność o długim terminie spożycia  oraz zabawki.

Punkt zbiórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu w godzinach pracy. Koordynatorem jest Pani Gabriela Kiełtyka – pracownik GOPS w Jedliczu. Szczegółowe informacje dot. zbiórki można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 847 54.

Dodatkowo w celu udogodnienia mieszkańcom przekazania pomocy rzeczowej 3, 4 i 5 lutego  wyznaczony pracownik GOPS będzie pełnić dyżur do godz. 18.00.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc
Jolanta Urbanik
Burmistrz Gminy Jedlicze

_____________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zostały  uruchomione konta bankowe, na które można przekazywać wpłaty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach „Daliowa  Pomoc Dzieciom”

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

Nr konta bankowego:

NRB: PL 69 8642 1096 2010 9606 7523 0003

SWIFT: POLUPLPR

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonywane poza granicami naszego kraju będą obciążone kosztami obsługi przelewu.

_____________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zostało już uruchomione konto, na które można przekazywać wpłaty

ADRES:

CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Ul. Kapitulna 1, Przemyśl 37-700

PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

z dopiskiem „pomoc dzieciom”

Czytaj dalej

Komunikat

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z przeprowadzoną w dniu 13.01.2015 r. ewakuacją osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin z terenów wschodniej Ukrainy (obwody Ługański i Doniecki) zwrócił się z prośbą o przyłączenie się do akcji pomocy i w miarę możliwości wsparcie rodzin ewakuowanych . Czytaj dalej

Zaproszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.” Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”.

Czytaj dalej

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Ruszyła 11. już edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, ogólnopolskiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie. Najlepsi z nich, w czerwcu, zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki, m.in .: Mariki, Rafała Brzozowskiego oraz Ireny Santor.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz młodzieży i dorosłych (powyżej 16. roku życia). Czytaj dalej

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

Na podstawie podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza się, że z dniem 1 grudnia 2014 r. została uruchomiona strona internetowa  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl poświęcona prowadzonym postępowaniom o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę  konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czytaj dalej