Informacja dotycząca studiów podyplomowych

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu informuje o uruchomieniu studiów podyplomowych ”Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”. Celem studiów jest nabycie lub podniesienie kompetencji osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych przepisów prawnych, metod pracy z osobami stosującymi przemoc a także doznającymi przemocy w rodzinie.

 Pismo informacyjne - 201604051223 (1)

Zostań rodzicem zastępczym!!

Chcesz pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los?                                    

Jeżeli TAK to przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną, na której dowiesz się o warunkach, jakie musisz spełnić by stać się rodzicem zastępczym.

Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które uzupełni Twoją wiedzą z rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.

Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.

Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać Ci wsparcia i wskazówek!

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego:

Dane adresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Telefon  i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

image0246 (3)

Rodzina 500+

Program 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. W ramach programu wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Pieniądze wypłacane będą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymają rodziny jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko. Rokiem kalendarzowym który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.)  jest rok 2014. Wszelkie zmiany w dochodzie w 2014 r. jak i po nim będą miały wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

Realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.

Wnioski na świadczenie wydawane będą od 14 marca 2016 r. Można je będzie również pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu www.gops.jedlicze.pl.

Natomiast przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

W miesiącu kwietniu 2016 r. wydłużone zostaną godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą w godz. od 700  do 17 00.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć na pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek będzie można złożyć na pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowych  informacji dot. Programu można uzyskać w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.134484754, 13 4484755 oraz dzwoniąc na uruchomioną przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie infolinię pod nr 800 100 990.

Do pobrania:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

- Oświadczenie członka rodziny o dochodach …;

- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku …;

- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego …;