Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu!!!

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS: „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących” realizowanym w okresie listopad 2014 do wrzesień 2015. Czytaj dalej

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu przy

 ul. Rynek 5

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dzieci  z zaburzeniem  psychicznym (autyzm)”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi doręczania korespondencji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty cenowej  na doręczanie korespondencji GOPS mieszkańcom oraz instytucjom Gminy Jedlicze od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Propozycja powinna  zawierać koszt jednostkowy listu netto.

Ofertę prosimy składać w terminie do dnia 30 grudnia  2014r. w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 z dopiskiem :

„Propozycja cenowa na doręczanie korespondencji Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jedliczu dla mieszkańców oraz instytucji Gminy Jedlicze.”

Wyżej wymieniona usługa wykonywana będzie w ramach umowy  zlecenie.

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedliczu z siedzibą w Jedliczu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu”.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 zapr_do_zl_ofert

Umowa1na_uslugi_pocztowe

Zalacznik-nr1

Zalacznik_nr1A

Czytaj dalej