Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy

ul. Rynek 5

 ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jedliczu.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Czytaj dalej

„Przemoc- Bajka odpoczywajka”

Dzieci w wieku przedszkolnym często doświadczają gwałtownych uczuć. Zmieniają otoczenie, uczą się samodzielności to może powodować u nich uczucie frustracji. Często nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Niekiedy reagują złością czy gniewem. Czytaj dalej

Oferta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jedliczu.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)  Czytaj dalej