Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi doręczania korespondencji
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jedliczu

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na doręczanie korespondencji GOPS mieszkańcom oraz instytucjom Gminy Jedlicze od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Czytaj dalej

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy
ul. Rynek 5

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Czytaj dalej

Pomóżmy razem

Informujemy, że na wniosek Komitetu Społecznego Dzielnicy Jedlicze- Borek zostało utworzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu specjalne konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe dla rodziny Państwa Małgorzaty i Romana Berezowskich mieszkańców Jedlicza, którzy utracili dom w wyniku pożaru 9 października br. Za każdy gest wsparcia i solidarności dziękujemy.

 

Jolanta Urbanik

Burmistrz Gminy Jedlicze

 

Nr konta: 08 8636 1028 2002 1400 0257 0005

Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Oddział w Jedliczu

 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu 

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka   z upośledzeniem umysłowym – autyzm  wrodzony ( umowa zlecenie) w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania ( teren Gminy Jedlicze).

oferta_nowa