Zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.

„ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  dziecka z upośledzeniem umysłowym – autyzm wrodzony ( umowa zlecenie) w wymiarze 15 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka( teren Gminy Jedlicze). Czytaj dalej

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 4 maja 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz pięciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Gorlicach.

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” image0041 (1)

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 8 kwietnia 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz pięciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy w kursie zawodowym „piekarz” , Poprzez uczestnictwo w kursie, kursanci nabędą umiejętności praktyczne z zakresu produkcji pieczywa. Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego z siedzibą w Gorlicach.

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Dotyczy: realizacji projektu pt. Czas na aktywność w gminie Jedlicze w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII PO KL.  Numer identyfikacyjny:WND-POKL.07.01.01-18-112/12

Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 17 marca 2015r., pięć bezrobotnych kobiet oraz sześciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczy w grupowych warsztatach doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie uczestników do poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, przygotowanie do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj dalej