Karta dużej rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu wniosek o wydanie karty. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym. Czytaj dalej

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Ustawą z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych /Dziennik Ustaw z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559/ została podwyższona kwota świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Czytaj dalej