„Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”.

Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”.
Projekt polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

informacja_projekt_WSPOMAGANIE_OSOBY_Z_AUTYZMEM

PLAKAT