Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że dnia 30 lipca 2013 r. (wtorek) od godz. 8.00 do 13.00 w pomieszczeniach garażowych Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 5 (obok Hali Sportowej) wydawana będzie żywność pochodząca z Unii Europejskiej. Żywność ta przeznaczona jest dla rodzin objętych pomocą finansową tut. Ośrodka w 2013 r.

Po odbiór żywności prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym.

Informacja

Fundacja Akademia Obywatelska realizuje projekt pn. „Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czytaj dalej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że dnia 26 czerwca 2013 r. (środa) od godz. 8.00 do 13.00 w pomieszczeniach garażowych Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 5 (obok Hali Sportowej) wydawana będzie żywność pochodząca z Unii Europejskiej. Żywność ta przeznaczona jest dla rodzin objętych pomocą finansową tut. Ośrodka w 2013 r.

Po odbiór żywności prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym.