,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

v KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?

  • Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

-  wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni

-   miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)

-   status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a
w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

-   osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne

-   osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością Czytaj dalej

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa projekt „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Dziesięć bezrobotnych kobiet oraz dziesięciu bezrobotnych mężczyzn uczestniczyło w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych, których celem przede wszystkim jest rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości emocjonalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywanie konfliktów.

Czytaj dalej