Zakończono realizację kursów zawodowych

Zakończono realizację kursów zawodowych z zakresu „florystyka” dla 10 bezrobotnych kobiet oraz  „monter dociepleń” dla 10 bezrobotnych mężczyzn, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”.

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Czytaj dalej

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek wspierający rodziny wielodzietne i zastępcze zamieszkujące i zameldowane na terenie Województwa Podkarpackiego wychowujące troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Czytaj dalej

OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu  informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. wydaje i przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy trwający od
1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.  rozpocznie się  1 września 2014 r.

 

Szczegółowych informacji na temat świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów i świadczeń rodzinnych oraz wymaganej dokumentacji przy składaniu wniosków można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Jedliczu  ul. Rynek 5 w godz. 7°° do 15°°oraz od nr telefonu 13 448 47 54.

 

„Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa kurs przygotowujący do wykonywania zawodu monter dociepleń dla 10 bezrobotnych mężczyzn, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”. Czytaj dalej