Zaproszenie do udziału w plebiscycie pt. „Policjant, który mi pomógł”

W związku z realizacją X edycji konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, nad którym patronat honorowy objął Komendant Główny Policji, zapraszamy do udziału w w/w plebiscycie.

Procedura zgłoszeniowa policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się do dnia 31 maja 2017 roku z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Kandydatów do X edycji konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji).

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy  na stronę : www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie można zapoznać się m.in. z regulaminem konkursu oraz pobrać formularze zgłoszeniowe.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa   o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Czytaj dalej

Zrób mammografię na wiosnę!

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:

  • Jedlicze – 10 kwietnia przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 1

Czytaj dalej