Oferta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jedliczu.

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)  Czytaj dalej

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 14 listopada 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zmienił swoją siedzibę i mieścić się w Budynku Urzędu Gminy Jedlicze, w sali narad (pod policją). Wejście do budynku znajduje się obok drzwi na policję.

 

Kursy języka migowego

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST w Rzeszowie uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w dofinansowanych Kursach Polskiego Języka Migowego (PJM) na każdym poziomie zaawansowania.

I stopień: Podstawowy – 60 h

II stopień: Doskonalący – 60 h

III stopień: Zaawansowany – 60 h Czytaj dalej