Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym” (na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Szczegóły oferty w załączniku – PDF