Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na powiat obowiązek zabezpieczenia przede wszystkim małych dzieci tj. do 10 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej.

Mając na uwadze dobro dzieci prosimy o zapoznanie się z ofertą dotyczącą rodzicielstwa zastępczego. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z pedagogiem – Barbarą Kielską-Bardanaszwili tel. 13 4375766

PCPR Krosno ul. Bieszczadzka 1.