Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Krośnie

38-400 Krosno, ul.  Czajkowskiego 17
Tel. 515 256 298
e-mail:  nowyhoryzont.krosno@interia.eu
http://nowyhoryzont.eu/osrodek/ 

Do pobrania: PLAKAT,     ULOTKA

Pragniemy poinformować,

że w zasięgu działania Państwa jednostki funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prosimy o zapoznanie się z działalnością oraz formami wsparcia dostępnymi w roku 2018 w Ośrodku i przekazanie informacji zainteresowanym osobom POKRZYWDZONYM oraz ŚWIADKOM , a także członkom ich rodzin.                                                                                          

W oparciu o § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości świadczymy następujące formy wsparcia:

A. Dla pokrzywdzonych przestępstwem:

1. bezpłatna pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym mediacja,

2. finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej,

3. finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

4. bezpłatna pomoc psychologiczna, psychiatryczna oraz udział w grupie      wsparcia w Rzeszowie i Przemyślu ,

5. finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych,

8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń w Ośrodku,

9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

B.  Dla świadków:

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna , oraz pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy psychologicznej osobie uprawnionej

Ośrodek jest czynny codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek: 13:00 – 20:00, wtorek – piątek: 10:00 – 17:00 oraz sobota: 9:00 – 13:00.

Ośrodki mieszczą się w:

Krośnie          przy ulicy Czajkowskiego 17, tel. 515 256 298,

Rzeszowie    przy ulicy Leszczyńskiego 3, tel. 17 858 10 33,

Przemyślu     przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, tel. 576 190 451.

Z poważaniem,

Marek Brożek, koordynator