Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Jedlicze.

Treść Zapytania – PDF