Informacja o przyjmowaniu wniosków 300 plus, 500 plus, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres  zasiłkowy trwający od 1 października  2018 r. do 30 września  2019 r., oraz   zasiłku rodzinnego na okres  zasiłkowy trwający od 1  listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń  można będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  w godzinach pracy Ośrodka, tj.

 w miesiącu sierpniu 2018 r.  poniedziałek – piątek w godzinach od 7 00 do 17 00

w pozostałe miesiące  poniedziałek –  piątek  w godzinach od  7 00 do 15 00.

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń nie ulega zmianie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem  zmian zachodzących w dochodzie (utrat i uzysków) w roku bazowym i po nim.

W celu uniknięcia dużych kolejek prosimy o zapoznanie się i uzupełnienie wniosków w domu. Wnioski z nieuzupełnionymi podstawowymi informacjami  (dane wnioskodawcy, dane dzieci, rodzaj i adres szkoły, skład rodziny, pesel) nie będą przyjmowane.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start – PDF

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – PDF

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - dot. wniosku SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej o alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych - ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Oświadczenie o przekazaniu wszelkich znanych informacji

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach  określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – ustawa o świadczeniach rodzinnych