Informacja dotycząca realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2018 roku

W związku z upływaniem terminu składania wniosków na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych różnorodnych aktywności finansowanych ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”, w załączeniu przekazujemy „Informację dotyczącą realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2018 roku”

Treść pisma – pfron

Treść zał – zal1