Zaproszenie do składania oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”

Treść zaproszenia – PDF

Formularz ofertowy – PDF