Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Jedlicze”

Treść zaproszenia – PDF

Wzór umowy – PDF

Formularz propozycji cenowej – PDF