Zapytanie ofertowe

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym”.

Treść zapytania – PDF

Załącznik – PDF