Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową”

Treść zaproszenia – PDF

Formularz propozycji cenowej – PDF