Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami – PDF

20-08-2019 r. – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – PDF

26-08-2019 r. – Ogłoszenie o wynikach naboru – PDF