Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zamieszkania jest Gmina Jedlicze

Treść informacji – PDF