Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dowóz gotowych posiłków do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

Treść zaproszenia – PDF

Formularz propozycji cenowej – DOCX