Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania – „Dowóz posiłków do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze” dokonano wyboru oferty:

Lucyna i Grzegorz Nowak s.c. 38-460 Jedlicze, ul. Sienkiewicza 5.

Treść informacji – PDF