Informacja COVID

Na podstawie § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758)

informuję, że

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu będzie otwarty dla mieszkańców i klientów w pełnych godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00.

Klienci w sprawach pilnych obsługiwani będą wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 12:00

  1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania z zakresu obsługi interesantów

  2. oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest przy zachowaniu 2 m odległości między oczekującymi

  3. na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub kasku ochronnego oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników GOPS zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby korespondencję w formie tradycyjnej składać do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do Ośrodka.

W sytuacji, gdy nie ma konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem GOPS zaleca się załatwienie spraw poprzez pocztę elektroniczną, adres:gopsjedlicze@jedlicze.pl, e-PUAP, listownie lub telefonicznie na podane numery telefonów:

Kierownik –Wioletta Godlewska –Jerzyk
Telefon: (013) 44-847-57

Biuro Obsługi Klienta
Telefon: (013) 44-847-54

Pracownicy socjalni i asystenci rodziny
Telefony: (013) 44-847-58 lub (013) 44-847-59

Świadczenia rodzinne
Telefon: (013) 44-847-55

Dział Księgowości
Telefon: (013) 44-847-56