Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizacje zadania pn. „świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2021, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Jedlicze” została wybrana oferta Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica 38-200 Dębica, ul. Słoneczna 1.

Treść informacji – schronisko