Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania:

doręczenie korespondencji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu dla mieszkańców oraz instytucji Gminy Jedlicze na rok 2021.

Treść informacji – pobierz