Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaproszenie do składania ofert – PDF