Program 500+

Świadczenia wychowawcze 500+ po zmianach

W związku  z nowelizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021 tylko i wyłącznie drogą elektroniczną  za pomocą strony Ministerstwa Rodziny (empatia.mpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 w formie tradycyjnej/papierowej/ będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.

Pozostałe istotne zmiany w ustawie:

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata świadczenia na nowych zasadach

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować
o „500+” również na pierwsze dziecko do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice  muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w miesiącu sierpniu 2019 r. w każdy poniedziałek zostaną wydłużone godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą
w poniedziałek od  700  do 17 00 , w pozostałych dniach od 700 do 1500.

Szczegółowych  informacji dot. programu można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.13 4484754, 13 4484755.

Materiały informacyjne

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

pdf wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1z