Program 500+

Program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2017/2018), który rozpocznie się z dniem 1 października 2017 r. i potrwa do 30 września 2018 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można będzie składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  w godzinach pracy Ośrodka, tj.: w miesiącu sierpniu

- poniedziałek, wtorek od 7.00 do 17.00,

- środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00.

pozostałe miesiące:  poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Zgodnie z przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest tylko i wyłącznie dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Szczegółowych  informacji dot. Programu można uzyskać w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.134484754, 13 4484755 oraz dzwoniąc na uruchomioną przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie infolinię pod nr 800 100 990.

Do pobrania:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach;

- Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości Jego składek na Ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny …;

- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego …;