Rządowy program „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o ustalenie prawa do programu ” Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia, będzie można składać wnioski w GOPS drogą papierową.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Realizację programu „Dobry Start” będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

W miesiącu sierpniu 2019 r. w każdy poniedziałek wydłużone zostaną godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą w godz od 700 do 17 00, w pozostałych dniach od 700 do 1500.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również będą przyjmowane od 1 lipca 2019 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną /papierową/.

Szczegółowych informacji dot. programu można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel. 13 4484755.

wzór wniosku o świadczenie dobry start

załącznik do wniosku o świadczenie dobry start

Materiały informacyjne – Dobry Start