Koordynator ds. dostępności

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu powołano wg ustawy  dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatora ds. dostępności.

Pan Daniel Schneider – koordynator do  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.