O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu działa na podstawie Uchwały Nr X/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jedliczu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze, prowadzącą swoją działalność statutową, mającą na celu umożliwienie mieszkańcom Gminy Jedlicze przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.