Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Kwota dofinansowania: 14 400,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
-osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodziny od codziennych obowiązków łączących się sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnić osobisty potencjał oraz ograniczyć wpływ obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Program ma także zapewnić podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.