Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się od 1 października 2020 r. i będzie trwał do 30 września 2020 r.

Złożenie kompletnego wniosku do 31 sierpnia 2020 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu świadczeniowego, co oznacza, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik 2020 r. nastąpi w październiku 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Druki do pobrania dostępne na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111