Informacja o przyjmowaniu wniosków 300 plus, 500 plus, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres  zasiłkowy trwający od 1 października  2018 r. do 30 września  2019 r., oraz   zasiłku rodzinnego na okres  zasiłkowy trwający od 1  listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń  można będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu  w godzinach pracy Ośrodka, tj.

 w miesiącu sierpniu 2018 r.  poniedziałek – piątek w godzinach od 7 00 do 17 00

w pozostałe miesiące  poniedziałek –  piątek  w godzinach od  7 00 do 15 00.

Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń nie ulega zmianie. Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2017 z uwzględnieniem  zmian zachodzących w dochodzie (utrat i uzysków) w roku bazowym i po nim.

W celu uniknięcia dużych kolejek prosimy o zapoznanie się i uzupełnienie wniosków w domu. Wnioski z nieuzupełnionymi podstawowymi informacjami  (dane wnioskodawcy, dane dzieci, rodzaj i adres szkoły, skład rodziny, pesel) nie będą przyjmowane.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start – PDF

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – PDF

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - dot. wniosku SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej o alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych - ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Oświadczenie o przekazaniu wszelkich znanych informacji

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach  określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – ustawa o świadczeniach rodzinnych

Rządowy program ” Dobry Start”

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce. Czytaj dalej

Informacja o naborze kandydatów do projektu „CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

Firma ZETO Rzeszów Sp. z.o.o wraz z Podkarpacką Izbą Gospodarczą:

Ogłasza  nabór  kandydatów do projektu   „CZAS NA STAŻ- DRUGA EDYCJA”

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby :

- w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,

- zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego

- należące do grupy NEET tj. wyłącznie spełniające warunki: nie pracują ( bierne zawodowo, niezarejestrowane w biurze pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się ( nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Szczególnie zachęca się do udziału w projekcie kobiety, o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Krośnie

38-400 Krosno, ul.  Czajkowskiego 17
Tel. 515 256 298
e-mail:  nowyhoryzont.krosno@interia.eu
http://nowyhoryzont.eu/osrodek/ 

Do pobrania: PLAKAT,     ULOTKA

Pragniemy poinformować,

że w zasięgu działania Państwa jednostki funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prosimy o zapoznanie się z działalnością oraz formami wsparcia dostępnymi w roku 2018 w Ośrodku i przekazanie informacji zainteresowanym osobom POKRZYWDZONYM oraz ŚWIADKOM , a także członkom ich rodzin.      Czytaj dalej