Informacja Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że od 18 stycznia będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. O żywność ubiegać się mogą osoby samotne, których dochód nie przekracza 1.402 zł. i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056 zł. Żywność mogą otrzymać nie tylko osoby korzystające z pomocy Ośrodka – warunkiem otrzymania jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu.

Informacje o terminie i miejscu wydawania żywności umieszczane będą na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na świadczenie usług prawnych, wybrany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu oferent tj. Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Lampa, ul. Kosynierów 15 b/3, 31-572 Kraków odstąpił od podpisania Umowy, zgodnie z art. 395 KC. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, zastosuje tryb zamówień publicznych z „wolnej ręki”.

Treść informacji – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, o wpłynięciu jednej oferty na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na 2019 r.”

Z zaistniałego faktu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, że Świadczenie usług pocztowych w 2019 r. dla Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone będą przez Pocztę Polską.

Treść informacji – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, o wpłynięciu jednej oferty na „Doręczanie korespondencji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na 2019 r.

Z zaistniałego faktu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, że korespondencje na potrzeby Ośrodka doręczać będzie Pani Patrycja Jary, ul. 1000 – lecia 65 a, 38-460 Jedlicze.

Treść informacji – PDF