Rządowy program ” Dobry Start”

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce. Czytaj dalej

Informacja o naborze kandydatów do projektu „CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

Firma ZETO Rzeszów Sp. z.o.o wraz z Podkarpacką Izbą Gospodarczą:

Ogłasza  nabór  kandydatów do projektu   „CZAS NA STAŻ- DRUGA EDYCJA”

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby :

- w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,

- zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego

- należące do grupy NEET tj. wyłącznie spełniające warunki: nie pracują ( bierne zawodowo, niezarejestrowane w biurze pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się ( nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Szczególnie zachęca się do udziału w projekcie kobiety, o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Krośnie

38-400 Krosno, ul.  Czajkowskiego 17
Tel. 515 256 298
e-mail:  nowyhoryzont.krosno@interia.eu
http://nowyhoryzont.eu/osrodek/ 

Do pobrania: PLAKAT,     ULOTKA

Pragniemy poinformować,

że w zasięgu działania Państwa jednostki funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prosimy o zapoznanie się z działalnością oraz formami wsparcia dostępnymi w roku 2018 w Ośrodku i przekazanie informacji zainteresowanym osobom POKRZYWDZONYM oraz ŚWIADKOM , a także członkom ich rodzin.      Czytaj dalej

Certyfikowane kompetencje cyfrowe

Szanowni Państwo!

 W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektem pn.: Certyfikowane kompetencje cyfrowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Państwa gmin do bezpłatnego udziału w szkoleniach.

Czytaj dalej