Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Gmina Jedlicze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu z siedzibą w Jedliczu przy ul. Rynek 5 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu”

Treść zaproszenia – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje, że ogłoszenie na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu na rok 2019 r.” nie zostało rozstrzygnięte, z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

Z zaistniałego faktu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, informuje o ponownym przystąpieniu do składania propozycji cenowej na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu w roku 2019″.

Treść informacji – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Jedlicze”, wpłynęła jedna oferta złożona przez TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA koło Dębica, 39-200 Dębica ul. Słoneczna 1.

Treść informacji – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania „Dowóz gotowych posiłków do szkół na terenie Gminy Jedlicze” wpłynęła jedna oferta:

CUKIERNIA „JEDLICZE” – Lucyna i Grzegorz Nowak s.c. – 38-460 Jedlicze ul. Sienkiewicza 5

Treść informacji – PDF

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia „Sprzedaż paliwa na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu – etylina Pb na rok 2019″, wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę „Tank-System Grzegorz Osiowski” ul. Węgierska 9a 33-300 Nowy Sącz.

Treść Informacji – PDF